Laatikossa 'Muuta aiheeseen liittyvää koulutusaineistoa' on linkki Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kaupunginkirjastojen järjestämän tilaisuuden esityksiin. Yksi niistä liittyy Pietarsaaren Idéfix-hankkeeseen, joka mainittiin koulutuksessamme Tampereella. Idéfixissä käydään yksityiskohtaisesti läpi oppilaiden tiedonhankintaprosessin vaiheet sekä koulun ja kirjaston roolijako tiedonhaun opetuksessa. Tutustukaa ja inspiroitukaa!

Päivi J.