<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Hei kaikki tietostrategialaiset,

 

kiitos omasta puolestani teille kaikille omasta panoksestanne viime torstain (4.5.06) työskentelyyn. Sen tuloksena syntyi neljä yhteisölliseen oppimiseen perustuvan verkkokurssin oppimis/opiskelu/opetusprosessin kuvausta, joista olen kursinut kokoon yhden mallin. Se näyttää muuten aika hyvältä ja todentaa hyvin jaetun asiantuntijuuden ajatusta, yhdessä tiedämme todella paljon!

 

Lyhyenä yhteenvetona todettakoon, että yhteisöllisen verkko-opetuksen perusaineksia *ennen kurssin alkua* ovat esimerkiksi seuraavat seikat:

 

- Aiheen sopivuus verkkoon

 

- Oppimisalustan ominaisuudet ja niiden hyödyntäminen

 

- Tarvittavien laitteiden saatavuus

 

- Opettajan asiantuntijuus (tekniikka, substanssi & verkkovuorovaikutustaidot)

 

- Tekniikan toimivuus (tukihenkilöitä tarvitaan)

 

- Realistinen aikataulujen ja tehtävien suunnittelu ja opetuksen organisointi jo etukäteen

 

Kurkistakaahan tässä vaiheessa ohessa olevaa yhteenveto-kuvaa [kuvaa voi suurentaa]. Siinä yhteisöllinen prosessi on kuvattu teemoin kurssin alku, keskivaihe ja loppu. Vaiheet eivät tokikaan ole niin selkeästi peräkkäiset, vaan huomioitavat asiat voivat olla tärkeitä muissakin prosessin vaiheissa. Voidaankin ajatella, että verkkokurssilla toiminnot kumuloituvat: se, mikä on alussa pantu alulle, pitäisi pystyä ylläpitämään koko kurssin ajan. Mitä mieltä olette lopputuloksesta, onko siitä jäänyt puuttumaan jotain olennaista ja jos on, niin mitä? Voisiko tästä mallista olla hyötyä kun suunnittelet omaa verkkokurssiasi?

 

Nyt kun olet tutkinut ja pohtinut yhteenvetoamme ja saanut siitä toivottavasti ajattelemisen aihetta, voidaan lopuksi katsastaa ryhmäprosessinne aikana esille nousseita verkko-opetuksen tuomia mahdollisuuksia:

 

- suorittaa enemmän kursseja esimerkiksi lukiossa

 

- hyödyntää esimerkiksi ystävyyskoulun kanssa käytävässä kommunikoinnissa

 

- erityistarpeiden huomioiminen

 

- palautteen mahdollisuus yliopisto-opiskelussa

 

Verkko-opiskelu tarjoaa meille paljon uusia mahdollisuuksia ja se muuttaa toimintakulttuuriamme jatkuvasti. Osa muutoksista on erittäin toivottavia ja osa hiukan arveluttavia. Lisäksi tekniikka asettaa toisinaan

vielä aika paljon rajoituksia uusien tekniikoiden käyttämisessä etenkin tilanteissa, joissa opiskelijat eivät opiskele esimerkiksi koulun tai oppimiskeskusten tiloissa. Itseäni verkko-opetuksen kehittämisessä viehättää joitakin vuosia sitten eräällä kurssilla erään opiskelijani lausahdus keskusteltaessa verkko-opiskelun mahdollisuuksista: "Oikeastaan ainoa rajoite verkko-opetuksen kehittämiselle ja uusille ratkaisuille

on verkko-opettajan oma mielikuvitus". Tämän lausahduksen innoittamana jatkan verkko-opetuksen parissa myös tulevaisuudessa ja pyrin pitämään sensorini auki.

 

Halutessanne voimme jatkaa keskustelua aiheesta täällä blogissa. Näin pääsisimme hiukan kesken jääneen ryhmäprosessimme loppuvaiheeseen saakka :-)

 

      Keväisin terveisin,

      Kati Hietalahti