Kuten koulutuskutsussa kerrottiin, marraskuun koulutukseen voidaan ottaa 30 ensiksi ilmoittautunutta. Kiintiö tuli täyteen 16.10.2006. Tämän jälkeen ilmoittautuneet ovat jonotuslistalla.

Koulutusaineistoa tulee kuitenkin sekä lääninhallituksen verkkosivuille että tähän blogiin, joten muutkin halukkaat pääsevät sitä kautta osallisiksi koulutuksen annista.

.Päivi J.