Maanantaipäivän ensimmäinen puhuja on lehtori Eija Kalliala Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Heliasta. Kalliala kertoo verkko-opetuksen käytännön mahdollisuuksista ja ongelmista. Aihe on hänelle tuttu jo pitkältä ajalta: hän on vuodesta 1999 toiminut usean ammattikorkeakoulun yhteisen tietoverkko-opetuksen Tietie-yhteistyön koordinaattorina sekä vetänyt Helian virtuaaliammattikorkeakouluprojektia eli VirtAMK-projektia vuodesta 2000. Kalliala on myös Helian yhteyshenkilö valtakunnallisessa Virtuaaliammattikorkeakouluhankkeessa. Osoitteessa http://myy.helia.fi/~kalei/seminaariesitykset.html voi tutustua Eija Kallialan seminaariesityksiin. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Informaatikko Jukka Rantasaaren työpaikka on tällä hetkellä Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa. Myös lastenteatteri Teatteriporukassa näyttelevä Rantasaari voisi puhua monesta aiheesta, mutta 13.11 hän kertoo Tiedon lähde –sivustosta, jonka hän suunnitteli yhdessä Riitta Papusen kanssa vuonna 2005. Sivusto perustuu tutkivaan oppimiseen ja se on tarkoitettu  7.-9. –luokkalaisille. OPM:n rahoittaman Tiedon lähteen ytimenä ovat opetussuunnitelmasta poimitut aiheet, joista oppilaat yhdessä opettajien kanssa muodostavat omat tutkimusongelmansa ja tutkimuskysymyksensä ja lähtevät tutkimusprosessin tapaan ratkaisemaan ongelmia. Ennen nykyiseen työpaikkaansa siirtymistä Rantasaari on työskennellyt mm. kymmenisen vuotta kirjastonhoitajana Valkeakosken kaupunginkirjastossa.

 

Suunnittelija Suvi Junes Tampereen yliopiston opetusteknologiakeskuksesta esittelee näkökulmia käytännön verkko-ohjaukseen. Opetusteknologiakeskuksen tehtävänä on tukea Tampereen yliopiston henkilökuntaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä. Keskuksen toimintamuotoja ovat mm. verkko-opetuksen tuki opettajille, verkko-oppimisympäristöjen hallinnointi, tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvä henkilöstökoulutus, verkkosivustojen tuotanto sekä videointiin ja videoneuvotteluihin liittyvä tukipalvelu.

 

Suvi Junes toimii verkko-opetuksen tukipalveluissa, missä hän ohjaa yliopiston henkilökuntaa verkko-opetuksessa ja Moodle-oppimisympäristön käytössä. Hän työskentelee myös e-Quality -projektissa, jossa tutkitaan etä- ja avoimen opetuksen laatua monikulttuurisessa Euroopassa  korkeakoulutasolla. Kolmivuotinen (2003-2006) e-Quality -hanke kuuluu EU:n Sokrates-Minerva -ohjelmaan.

 

Virtuaalinen monimediatuote oppimisessa on maanantaipäivän viimeinen aihe, josta kertoo toimitusjohtaja, opettaja Kari Hämynen Movista Oy:stä. Movista on Jyväskylässä toimiva IT-alan yritys.

 

Tiistaipäivän aloittaa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tietopalvelupäällikkö Hanna-Riina Aho, joka kertoo kuinka etsien löytää ja ajatellen oppii. Hanna-Riina Ahon esitys selvittää, kuinka Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun informaatiolukutaidon opetus on järjestetty verkossa. Kirjastoammatillisen osaamisen lisäksi Hanna-Riinalla on myös vankka pedagoginen pohja. Hän on opiskellut mm. Oulun seudun ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja opettanut jo pitkään. Myös virtuaaliammattikorkeakoulussa Hanna-Riina on mukana.