Tiistaipäivän avauspuheenvuoro herätti vilkkaan keskustelun informaatiolukutaidon ja erityisesti tiedonhankintataitojen opetuksesta sekä siihen liittyen kirjaston ja koulun yhteistyöstä. Tietopalvelupäällikkö Hanna-Riina Aho Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta kertoi paitsi infolukutaidon verkko-opetuksesta myös omasta polustaan kurssin suunnittelijaksi ja opettajaksi.

Me kuulijat saimme tietoa paitsi verkkokurssin suunnittelusta, myös vakavasti otettavia perusteluja tiedonhankintataitojen opettamisen tärkeydelle. Itse verkko-opettamisesta Hanna-Riina totesi - edellispäivän kaikuja toistaen - ettei opetuksen järjestäminen verkossa vähennä työmäärää, mutta aikaa voi toisaalta käyttää joustavammin.

Tiedonhankinnan opetuksen integrointia sisältöihin ja muuhun opetukseen Hanna-Riina piti erityisen tärkeänä. Ellei tiedontarve ole kurssilla 'aito', jos kurssi ei liity opiskeltaviin sisältöihin ja kokemuksiin, antia on vaikea ottaa vastaan. Kuten TVT-hyödyntämisessä yleensäkin myös informaatiolukutaidon oppimisessa  on kuitenkin viime kädessä kyse hyödystä oppijalle, oppimistuloksen paranemisesta, opiskelussa tai työssä pärjäämisestä - tai arkielämässä selviytymisestä. Verkko ja muu tietotekniikka on väline, jolla tavoitteeseen pyritään ja jonka pitäisi tuoda opetukseen ja oppimiseen lisäarvoa.