Länsi-Suomen lääninhallitus<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Sivistysosasto

Päivi Jokitalo ja Matti Kangasoja

TIETOSTRATEGIAN TOIMEENPANO koulutustilaisuus Tampere  13. 14.11.2006

"Mistä syntyy meille hyvä verkkokurssi

ja miten se hyvä kurssi syntyy?"

"Minkälainen verkkokurssi olisi itsellenne tarpeen tukemaan yhteistyötänne, jotta paremmin voisitte hyödyntää tämän hetken monipuolisia valmiuksianne sekä  informaatioteknologian mahdollisuuksia oppijoiden oppimisessa?"

 

Ryhmissä työskentely  alustuksen jälkeen. Yhteinen keskustelu tuotosten perusteella sekä ennen lounasta että lounastauon jälkeen.

 

Mitkä olisivat kurssin tavoitteet ? (kuvatkaa lyhyesti vaikkapa millaisia olisitte kurssin jälkeen, mitä haluaisitte osaavanne, omaavanne tms. Esim. strategiset valmiudet, tietäminen, taidot jne.
Valitkaa itse näkökulmat ja määritelkää  mitä  eri käsitteillä tarkoitatte (esim. strategiset valmiudet).

Mikä rooli verkolla / oppimisalustalla / TVT-sovelluksilla olisi kurssilla ? Miksi niitä käytettäisiin ja mihin tavoitteisiin niillä pyrittäisiin ?

 

Mitä aktivointi- ja ohjauskeinoja (sekä tehtäviä) omalla kurssillanne haluaisitte käytettävän? Miten nämä eroaisivat koululaisille / opiskelijoille järjestettävillä kursseilla käytettävistä keinoista ?

 

Miten viestintä kurssin ohjaavan opettajan ja kurssilaisten kesken hoidettaisiiin? (tiedotus, ideat, keskustelu, kehittely, kommentointi, palaute)