Tietostrategian toimeenpano -koulutus, toukokuu 2005

 

Aineistoa koulutuksesta

 

Rehtori Jari Ikola Kaukajärven koulusta on aiemminkin ollut kertomassa koulunsa ja Tampereen it-kuulumisia tietostrategia toimeenpano koulutuksissa. Tämänkertainen aihe liittyi teknologian hyödyntämiseen kodin ja koulun yhteistyössä, johon opetussuunnitelmatkin velvoittavat. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Verkkosovellukset mahdollistavat nopean tiedonsiirron esim. oppilasarvostelussa webin kautta. Myös reaaliaikainen poissaoloseuranta, tilavaraukset ja koevarauslista sekä kalenteri toimivat verkossa. Tampereella on valmisteilla valinnaisaineiden valitseminen verkon kautta . Osa näistä toiminnoista palvelee myös koteja.

 

 

Käytössä oleva varausjärjestelmä on ilmainen, alun perin tenniskenttien varauksia varten kehitetty amerikkalainen sovellus. Poissaololista puolestaan on access-pohjainen ja myös webbikalenteri ilmaisohjelma, joka on käännetty suomeksi. Sovellusten hankkimiseen ei siis ole käytetty rahaa. Opetukseenkin on tuotettu materiaalia itse, mutta lisäksi  eOpit oppimisympäristöön on kaikilla tunnukset.

 

 

Ikola totesi suomalaiseen kulttuuriin kuuluvan, ettei koulun toimintaa kyseenalaisteta kodeissa. Kouluun ja opettajiin luotetaan, yhteistyöstä ei kodeissa yleensä oteta vastuuta tai sitten ajatellaan, ettei koulun toimintaan ole tarpeen puuttua.

 

Vanhempien kiinnostus lastensa koulunkäyntiä kohtaan laskee lapsen iän myötä.  Kaukajärvellä tekniikan käytöllä vanhempien ja koulun välisessä yhteydenpidossa on tavoiteltu reaaliaikaisuutta. Yhtäältä tarpeen on nopea tiedottaminen, toisaalta kiinteämpi yhteydenpito vanhempien kanssa. Verkko- ja mobiilitekniikan avulla vanhemmille on ilmoitettu lasten poissaoloista,  liikuntatuntien järjestelyistä, muutoksista koulun aikatauluissa jne.

 

EU-rahoitteisessa Papás-hankkeessa käytössä oli internet-pohjainen alusta, jonne kirjauduttiin tunnuksilla. Kuten eTampere-sivuilla (http://www.etampere.fi/infocity/uutiset/nayta.tmpl?id=596) todetaan, Tampereen pilotissa luotiin yhteensä lähes 1000 käyttäjätunnusta, jotka avasivat profiloidun näkymän Tampereen kaupungin oppilashallintaan kytkettyyn palveluun. Vanhemmat pystyivät esim. allekirjoittamaan salasanallaan lasten poissaolot verkossa saatuaan ilmoituksen tietokoneelleen. Haluttaessa poissaoloista sai tiedon tekstiviestillä matkapuhelimeen. Opettaja voi samalla kertaa lähettää viestin kaikkien luokkansa oppilaiden vanhemmille. Tampereen Papás-hankkeessa operaattori tarjosi ilmaisen tekstiviestien lähetysmahdollisuuden kouluilta huoltajien kännykkään. Vanhemmat pystyivät myös seuraamaan lastensa koulumenestystä ja osallistumaan

 

Vaikutti siltä, että viestintä oli vanhemmille helpompaa, kun käytössä oli tarkoitusta varten kehitetty ympäristö, jolloin ei tarvinnut miettiä, kuinka opettajaa viesteissä puhutellaan ja miten viesti muuten muotoillaan. Pelkkä nopeus ja helppous ei siis ollut tärkeintä sähköpostihan olisi usein ollut nopein vaihtoehto poissaoloilmoituksien lähettämiseen.

 

Teknisten ratkaisujen toimivuus edellyttää kuitenkin aktiivista tiedon vastaanottoa, päällekkäisyyksien välttämistä, selkeää vastuuttamista ja korvauksista sopimista. On tärkeää pysyä perusasioissa. Myös arvokeskustelu työyhteisössä on tarpeen.

 

Kodin ja koulun välisestä tekstiviestein tapahtuvasta viestinnästä virisi koulutustilaisuudessa keskustelua. Kuka maksaa opettajien ja kodin lähettämät tekstiviestit? Harvalla opettajalla on virkapuhelinta. Onko opettajan henkilökohtaisen kännykkänumeron antaminen vanhemmille tarpeen?  Ja vaatiiko tasavertainen viestintä ylipäänsä kännykkää, kysyi myös päivän toinen puhuja Petri Lounaskorpi.

 

- Kaukajärven koulun verkkosivut osoitteessa http://www.kaukajarvi.fi/

 

- Papás-projektin tuloksista on juttu(ja) mm. OTE-lehden numerossa 6/04 ('Reissuvihko laajenee verkkoon' s.16; 'Vireää viestintää Kaukajärvellä' s.18; 'Opetustoimi pohtii palveluita' s.18.). Samassa lehdessä myös 'Onko ope aina tavattavissa?' : "Kasvaako opettajien stressi, kun kodin ja koulun kanssakäyminen käy uusien välineiden myötä vuorokauden ajasta riippumatta? Mihin opettaja voi vetää rajansa? Kuka maksaa kännykkäpuhelut? Opettajat kertovat."

 

 

Tietostrategian toimeenpano koulutuksessa piti alun perin olla puhujana myös turkulainen opettaja Jouni Paakkinen. Hän ei kuitenkaan päässyt paikalle, koska oli samaan aikaan edustamassa Suomea Tukholmassa järjestetyssä European Innovative Teacher foorumissa. Paakkinen oli yksi Suomen innovatiivisin opettaja kilpailun kolmesta voittajasta. Palkinto tuli Paakkisen tuottamasta Perunakellari-sivustosta ja palkinnon myöntänyt Microsoft perustelee valintaa näin: "Useista sisällöntuotannon hankkeista tämä palkittiin laajan käyttäjäverkoston ja pitkäaikaisen kehitystyön pohjalta. Perunakellari on Suomen 4. käytetyin sisältöpankki ja aito verkosto." Paakkinen on tuottanut Perunakellaria vuodesta 1999.

 

Perunakellaria ja muita opettajien käyttämiä verkko-opetusmateriaaleja esitteli Tampereella espanjan ja ranskan opettaja Jatta Paakkinen. Perunakellari sisältää interaktiivisia harjoituksia lähinnä alakoululaisille, mutta useiden aineiden tehtävät sopivat kertauksena myös yläkoululaisille. Jatta Paakkisen tuottamat ranskan ja espanjan harjoitukset on suunniteltukin vanhemmille oppilaille ja niitä on käytetty myös aikuisopetuksessa.

 

Useimmat Perunakellarin harjoitukset on tuotettu Hot Potatoes-nimisellä tehtäväeditorilla, mistä nimi Perunakellari. Mukaan voi  liittää ääntää ja kuvaa. Turun koululaitoksen palvelimella sijaitsevalla sivustolla oli huhtikuussa päivittäin 3000 kävijää.

 

Matematiikan tehtävät käsittelevät  mm. aikamuunnoksia, prosenttilaskuja, murto- ja  desimaalilukuja sekä kertotaulua. Harjoituksista hauskin on varmasti Matikkavelho käykää katsomassa! Hauska on myös äidinkielen diftongitaru, jossa pitää etsiä Taru sormusten herrasta kirjan tekstinpätkästä diftongit .

 

Ympäristötiedon Lapista saaristomerelle harjoituksissa on sekä monivalintatehtäviä, yhdistelytehtäviä että ristikoita. Tehtävissä tunnistetaan perhosia (ensimmäisellä kerralla eivät osuneet kaikki vastaukset oikeaan), leveyspiirejä ja varislintuja. Mukana on myös monta Pohjoismaita koskevaa harjoitusta. Vesilisko-sivuilla on kuvan, äänen ja  tiedon lisäksi saalistuspeli, jossa pyydystetään vesiliskolle ruokaa.

 

Ranskan ja espanjan harjoitukset ovat enimmäkseen sanastotehtäviä, joista kone antaa palautteen. Mukana on myös videoita, joihin liittyy kysymyksiä. Jatta Paakkinen on käyttänyt verkkotehtäviä useimmiten kertaamiseen, missä ne toimivat paremmin kuin pariharjoitukset. 

 

Kieltenopetuksessa aikuisille on ollut tarjolla verkkokursseja ilman lähiopetusta. Osallistujat ratkovat tehtäviä ja saavat  kurssin kestäessä ohjausta ja palautetta. Espanjan kielen verkkokurssilla on lisäksi keskusteltu sekä kommentoitu muiden osallistujien tekstejä.

 

Kopioston ja opetusministeriö selvittivät alkuvuodesta, mitä verkkosivuja käytetään opetuksessa. (Uutinen aiheesta on luettavissa osoitteessa http://www.kopiosto.fi/cgi-bin/iisi3.pl?cid=kopiosto&mid=32&sid=3&a=show&id=122 ja koko raportti pdf-muodossa osoitteessa http://www.kopiosto.fi/easydata/customers/kopiosto/files/Ajankohtaista/tutkimus.pdf ) Selvityksessä todettiin, että opetuskäyttö keskittyy voimakkaasti tiettyihin, pääasiassa kotimaisiin internet-sivustoihin, jotka ovat lähinnä kustannusalan ja julkishallinnon tuottamia. Jatta Paakkinen esitteli käytetyimpiä sivuja, joista kolmen kärjen muodostavat WSOY:n, Otavan ja Turun koulutoimen verkkoaineistot.

 

WSOY:n maksullinen Opit-palvelu on tuttu monissa kouluissa, mutta kustantajalla on ilmaisia verkkoaineistoja osoitteessa http://www.wsoy.fi/oppi/index.jsp . Aineisto löytyy sivuilta luokka-asteittain ja oppiaineisiin jaoteltuna. Myös WSOY:n Koulukanava on maksuton palvelu, mutta sen käyttäjäksi on rekisteröidyttävä. Koulukanavan tehtävät liittyvät WSOY:n omiin kirjasarjoihin. Esim. espanjan kielessä ilmestyy kuukausittain video, johon liittyy tehtäviä, samoin saksan ja englannin kielissä. Palvelussa julkaistaan päivittäin uutisia eri kielillä, kolmella eri vaikeustasolla. Kieliosiossa on myös Hit ticker karaoke eri kielillä.

 

Otavan sivuilla (http://www.otava.fi-> oppimateriaalit) on oppikirjaharjoituksia. Eri oppikirjoilla on omat kotisivunsa, joilla on tehtäviä ja lisämateriaalia.

 

Turun koulutoimen verkkoaineistoja käytetään ympäri Suomea. Monille on varmasti tuttu käsityön Käspaikka, jota edellisessä tietostrategian toimeenpano-koulutuksessa esiteltiin. http://www.tkukoulu.fi/ -osoitteesta pääsee paitsi Perunakellariin ja Käspaikkaan, myös esim. koulun kokoelmahuoneeseen, josta löytyy esim kuvia. Kokoelmahuoneesta saa käyttöönsä niin videomateriaalia Turun tuomiokirkosta ja keskiaikamarkkinoilta kuin äänitiedoston sammakon kurnutuksestakin. Sivuilla on myös linkkejä oppimisaihioihin, joita on tuotettu Turun tietokone opetuksessa-keskuksen kursseilla. LinkkiVinkki-sivuille on listattu eri puolilla maata ja maailmaa tuotettuja oppimateriaaleja eri luokka-asteille ja oppiaineisiin.

 

Muista sivustoista Jatta esitteli Ylen palveluita. http://www.yle.fi/opinportti/ -osoitteesta pääsee mm. kouluporttiin, kieliporttiin ja klaffiin. Klaffi mainostaa itseään Suomen laajimpana opetusalan video- ja audioleikepankkina. Videoleikkeistä löytyy mm. kreikan aakkoset selvästi äännettyinä, ylioppilastutkintolautakunnan jäsenten vastauksia reaalikokeen filosofian kysymyksiiin sekä ääninäytteet maakuntalintujen laulusta. Abitreeneissä puolestaan kerrataan kieliä ja reaalia harjoitusten avulla. Ylen opinportista löytyy etälukion tehtäviä, mutta varsinaiset etälukio-sivut ovat osoitteessa http://www.oph.fi/etalukio/ 

 

Jatta Paakkinen muistutti, että tehtäviä tehdessään on pidettävä mielessä tekijänoikeudet. Esim. kuvien käyttöön on aina muistettava pyytää lupa. Sitaattioikeuden käyttö mahdollistaa lainaukset kirjoista, mutta tekijä ja lähde tulee silloinkin ilmoittaa.

Muistiin merkitsi Päivi Jokitalo