Verkko-opetus ja -oppiminen

DIANA - Dialoginen ja autenttinen oppiminen ja opettaminen verkossa / Helena Aarnio ja Jouni Enqvist, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu

eLearning Nordic -selvitys / OPH (sivulta linkki itse selvitykseen)

Etälukion käsikirja : Ohjeita ja malleja etäopetuksen aloittamiseen ja käytännön työhön / Opetushallituksen etälukioprojekti ja WSOY

Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta / Irma Mänty ja Pasi Nissinen, Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, C9 (julkaisu luettavissa verkossa pdf-muodossa), 2005 (ISBN 951-799-072-3)

Koulutuksen laatu ja laadukas koulutus : verkko-opetuksen ja yhteistyön tuomat mahdollisuudet / 8.10.2006 järjestetyn seminaarin esitykset, EDU.fi

Lähtölaukaus verkko-opetukseen : seminaari verkkopedagogiikan perusteista (1.9.2006) / eOppimisen klusteri, Tampere

Verkkokurssin perustaminen / Tampereen yliopiston opetusteknologiakeskus

Verkko-ohjaus.net - Työkaluja opiskelun ja näyttöjen henkilökohtaistamisen tukeen ja ohjaukseen verkossa / OPH

Verkko-opetukseen lliittyviä linkkejä / Makupalat, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto

Verkko-opetuksesta tukea yläasteelle ja lukioon -kokemuksia Osterinet projekteista - opinnäytetyö / Anna Jylhä (2002), Tampereen amk

Verkkopedaseuranta : lehdet, kirjat, blogit, wikit... / Raimo Parikka, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta

Verkkovelho - Suunnittelutyökalu, jonka avulla voi tutustua monimuoto- ja verkko-opetuksen suunnitteluun ja työstää omia kurssisuunnitelmiaan / Suomen virtuaaliyliopisto

VOPLA : Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu / Helsingin yliopisto (Opetusteknologiakeskus), Kuopion yliopisto (Oppimiskeskus), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Oppimiskeskus)