Lienee jo kuudes vuosi, kun Länsi-Suomen lääninhallitus järjestää opetus- ja kirjastohenkilöstölle koulutusta tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesta hyöydyntämisestä. Tämänkertainen kaksipäiväinen tilaisuus on lopuillaan, osallistujat pohtivat parhaillaan ryhmissä päivien aihetta omien kokemuksiensa pohjalta.

Tällä kertaa teemana on ollut yhteistyö, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys verkko-opetuksessa ja -oppimisessa sekä oppimateriaalien ja palveluiden tuottamisessa. Kahden päivän aikana olemme kuulleet innostavia esimerkkejä niin Paraisten ja Auran kirjastoista kuin Pirkkalan yhteislukiosta ja Turun opettajankoulutuslaitoksestakin.

Tämän blogin äitinä voisi hyvällä syyllä pitää Anne Rongasta, joka ei päässyt tilaisuuteen paikan päälle, mutta teki koulutusta varten verkkoon blogin, joka käsittelee mitäpä muuta kuin blogeja opetuskäytössä.

Tähän osoitteeseen on tarkoitus jatkossa linkittää aiheeseen liittyviä blogeja ja verkkosivuja, mutta myös tiivistelmiä ja kommentteja 4.-5.5.2006 järjestetystä ja aikaisemmista Tietostrategian toimeenpano -koulutuksista.

Kiitos kaikille osallistujille ja erityiskiitokset tilaisuuden puhujille!

Päivi Jokitalo