Historian valtakunnallisen verkko-opetushankkeen koordinaattori Tapio Onnela kirjoittaa verkko-opetuksesta artikkelissaan 'Seittejä, bittejä, yhteistyötä: kokemuksia historian opetuksesta verkossa' . Kirjoitus on vuodelta 2005 ja ilmestynyt verkkojulkaisussa 'Kuuluuks mun ääni sinne perälle? Turun yliopiston kulttuurihistorian pedagoginen vuosi'. Julkaisusta löytyy myös muita verkko-opetusta käsitteleviä juttuja.

Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisu Laadukkaasti verkossa : Yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet on saatavissa pdf-muodossa. Tämän viime vuonna ilmestyneen kirjan ovat toimittaneet Anne Nevgi, Erika Löfström ja Annika Evälä.

Verkosta löytyy myös Verkko-opetuksen laatukäsikirja, apuväline verkko-opetuksen laadun kehittämiseen. Laatukäsikirja on nyt luonnosvaiheessa ja sitä kehitetään käyttäjien kommenttien ja toiveiden sekä asiantuntijakommenttien pohjalta vuoden 2006 aikana. Käsikirja on VOPLA- (Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu) hankkeen tuottama. Hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää suomalaisten yliopistojen verkko-opetuksen ja verkko-oppimisen laadunhallintaa ja kehittää yliopistojen henkilöstön laatutietoisuutta ja –asiantuntemusta sekä sitoutumista laatutyöhön. Käsikirjaa ja VOPLAn sivuja voi kuitenkin soveltaa muillakin koulutusasteilla.

VOPLAlla on myös oma blogi, jossa keskustellaan verkko-opetuksen laatutyöstä ja VOPLA-pilottien etenemisestä.

Edelleen VOPLAan liittyvää aineistoa osoitteessa http://www.helsinki.fi/vopla/matskut/Esitysmateriaalia/oulu_160506.ppt , missä esitellään edellä mainittua laatukäsikirjaa ja tarkastellaan laadukkaan verkko-opetuksen piirteitä. Esityksen ovat pitäneet Annika Evälä (HYO) ja Kristiina Karjalainen (Lappeenrannan teknillinen yo) toukokuussa 2006.